Služby

Služby při zavádění MAXIMA

Úvodní analýza
Pilotní projekt
Vytvoření projektu zavedení MAXIMA
Zavedení systému
Upgrade systému
Poinstalační servis

Nabídka školení

Základní školení systému MAXIMO
Školení správce systému
Plánování a preventivní údržba
Technická evidence HIM
Řízení údržby pracovními příkazy
Dispečerské řízení
Kapacitní plánování činností údržby
Skladové hospodářství pro údržbu

Analýzy

Stavu organizace a řízení údržby
Toku a zpracování informací
Vazeb na další systémy podniku
Projekt zavedení systému počítačem řízené údržby

Konzultační a poradenská činnost pro oblasti

TPM – plně produktivní údržba
Počítačem řízené systémy údržby
Systém pro řízení údržby MAXIMO
Re-inženýring údržby